01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı

RÜYA TABİRİ

Görünen rüya ganimet bilinmeli, hayır ve sevince şükredilmeli, şer ve pişmanlıksa istiğfar edilmeli, sol tarafına dönerek üç defa tükürüp şeytanın ve O rüyanın şerlerinden Allah a sığınmalı, sonrada kalkıp iki Rekat Namaz kılıp Allah a TEVEKKÜL etmeli ve rüyasını kimseye açıklamamalıdır, buyurulmaktadır.
Mümin in rüyası, Rabbi ile uykuda konuştuğu bir {çeşit} kelamdır. Salih [ve sadık] rüya Peygamberliğin yirmi beş CÜZ den biridir]

Rüya üç şekilde tabir edilir:

1. HADİS-ÜN NEFS. Bir kimsenin bir şeyi düşünerek yatması ve O şeyi rüyasında görmesidir.

2. TAHVIF-ÜŞ ŞEYTAN. Şeytan daima Mümin ile şakalaşır, bazen Onu korku ile aldatır, bazen de gusül icap ettiren şeylerle uğraştırır ve bu şekilde rahmani olmayan rüyaların görülmesine sebep olur. El Mücadile suresi 10. Ayette {O FISILTILAR, SIRF ŞEYTANDANDIR, MÜMİNLERİ HÜZÜNLENDİRMEK İÇİN} buyurmaktadır. Bu iki kısım rüya karışık rüyalardır. Tabiri yoktur.Uykunun adabına riayet etmekten, susuzluktan, açlıktan, korkudan veya düşünceden {VESVESE} ile yatmaktan ileri gelir.

3. RÜYA-YI SADIK. Cenab-ı Haktan beşarettir. Levh i Mahvuz dan, Rüyaya vekil tayin olunan Melek vasıtası ile Mümin in kalbine gönderilir ve bu rüya tabir olunur. Buda rüyayı sadık tır.
Bir Hadisi Şerifte Rüyayı Saliha nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür ve rüya tabir ettirilirse, ne görülmüşse zuhur eder, tabir ettirilmezse bir şey lazım gelmez.Rüya anlatılırken asla yalan katılmamalı, Hadis i Şerifte {iftiranın en büyüğü rüyasında görmediği şeyi, rüyaya ilave etmektir} buyurmaktadır.

Uyanık iken Allah tan kork, rüyada zuhur eden korkuya aldırma, Allah tan korkan ve daima takva üzerine bulunan kimselerde korkulu rüyalar görmezler, çünkü iki korku bir yerde toplanmaz, buyurulmaktadır.
Elimde Dedelerimden kalma iki adet rüya tabiri kitabı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1219 yılından kalma ve on yedi sayfadan ibarettir. İkinci kitap ise 1221 yılından kalma 142 sayfadan meydana gelmekte ve her ikisi de orijinal el yazmasıdır.

Elinde hiçbir kaynağı ve dayanağı olmamasına rağmen bazı sözde Medyumlar neye dayanarak rüya tabiri yapıyorlar, sitelerinde de bu meyanda yazılar yazmışlar bu bilgisiz ve de ahlaksız şarlatanlar insanımızın manevi duyguları ile oynuyorlar, buna da ne BENİM nede bu Allahtan korkmayan Kuldan utanmayan ŞARLATAN’ların hakkı ve hukuku yoktur.
Artık bu şarlatanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hukukunun izin vermemesini, dur demesini istirham ediyorum.Biz Müslüman ülkede yaşıyoruz, bu tür işleri yapanlara Allah’ın izni ve Kanunlarımız ile salyangoz sattırmayacağız.

İnsanoğlu her türlü madde ile oynaya bilir, fakat 18.000 bin Aleme inen Hazreti KUR anla hiç bir kimsenin oynamaya, kendine göre yorum yapmaya ve bu YÜCE kitabı alet etmeye hakkı yoktur. Ruhen ve bedenen rahatsız olup ta bu işleri yapanları şiddet ve nefretle kınayıp rahatsızlık duyduğumu belirterek Allah’ın huzurunda bu kişileri Yüce Türk Milletine ve Adaletine havale edip, gerçeği Milletimin görmesini arzuluyorum. 
Rüya Tabirleri
1219 Tarihli
Toplam 17 Sayfa
Rüya Tabirleri II
1221 Tarihli
Toplam 142 Sayfa
E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com