01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı

KASTAMONU

AŞIKLI SULTAN TÜRBESİ

Mimari üslup açısından Selçuklu dönemi eseridir. Türbenin içinde beş adet sanduka vardır. İskeletler sandukaların içindedir. 2. sandukada Mağripli Mehmet Ağa, 3. sandukada Aşıklı sultan medfundur. Diğer sandukalardaki zatlar bilinmemektedir. Halk arasında ayağı yanık türbe olarak bilinmektedir.

ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ

Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 yılından önce yapılmıştır. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve şadırvan ile dergah evleri mevcuttur. Kastamonu'da en çok ziyaret edilen mekanların başında gelmektedir.


 

E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com