01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı

ARAŞTIRMA

Araştırma gizli ilmilerle yapıldığı gibi bilimsel olarak ta {NESNELLİK} yani objektiflik, doğruluk, basitlik, açıklık ve sınırlılık şeklinde de yapılır. Ayrıca bilgiyi biriktirerek eldeki verileri toplayarak araştırma yapılır ve bilim açısından zorunluluktur ve birbirine bağlıdır. Araştırmacıların çıkarları bulguları olduğu gibi yer almalıdır buna bilim ahlakı da denir. Araştırmacı konu ile ilgili sorunu ortaya koyup tanıyacak, bilgileri toplayacak, hipotezi formüle edecek, verilerin analizini yaparak hipotezle ilgili sonuçlara ulaşması gerekmektedir.Sevgili vatandaşlarımız sitemizde bazı konulara da ayrıca bilimsel olarak ta olsa üstü kapalı bir şekilde değinmek zorunluluğu hissettim.Araştırmacı iletişimin düşüncel analizini iyi yapmalı, etkinliği sağlamanın koşullarını yerine getirmeli açı farklılıklarını yerine getirirken olasılıklı düşünmeli ve kişiler arası araştırmayı yaparken iletişimde dili iyi kullanmalıdır. Kalpleri birleştirip sevgiyi aşılarken dilek ve hacetlerinde yerine gelmesi gerekecektir.Sihirden {CİNDEN} kurtulmak halk arasında nüzul ve felç gibi hastalıklardan kurtulmak için elimizde bulunan kaynak kitaplar ve Gizli ilim yolu ile bendenizde bulunan bilgi birikimi ve de Allah'ın yardımı ile aşamayacağımız hiçbir konunun olmayacağını belirtmek istedim ve de taahhütte bulunuyorum. Çünkü sözümüz namusumuzdur düsturu ile yola çıktım. İnşallah bendenizi yanıltmaz. Bendenizde ALLAH ın yardımı ile bilgi birikimim ve aldığım el ile sizlere daha doğru, daha çok verimli bir şekilde araştırmalarımı sıklaştırıp aydınlatma konusunda yardımcı olacağımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca mesleğim gereği bu gibi konuları kendime özgü ilimlerle de ayrıca araştırarak siz değerli insanlarımıza yardımcı olabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim.

GÜVENLİK

Bir ilim adamı {Manevi Hekim} insanların güvenliğini sağlamaya çalışırken iyi eğitim almış, konusuna hakim, bilgi birikimi mevcut olmalı ve en önemlisi kendisi güvenilir olması gerekir diye düşünüyorum.Her araştırmacının etik açısından uyması gerekli bazı kurallar vardır. Bunun birinci kuralı açıklıktır. İkinci kuralı ise dürüstlük ve gerçekçiliktir. Araştırmacı MAHREMİYETLERE ve sırlara saygılı olması gerekmektedir. Zalim ve düşmandan korunmak, azap çekmekten kurtulmak için kendimizi güven altına almak hepimizin asli görevidir. İlim adamı kimliğini saklamamalı, insanları kandıracak davranışlarda bulunmamalı,İletişimde saldırgan olmamalı,iyi bir dinleyici, ahlaklı, dürüst ve saygı duyulan kişi olmalıdır.İnsanlar kendi güvenliği için önce ALLAH tan yardım dilemeliler, Onun emir ve yasaklarına uyarak Nazardan, art niyetli kişilerin yapmış olduğu muskadan, Cin musallatından, maddi ve manevi hastalıklar ile akla gelebilecek her türlü kötülükten kendini, ailesini, eş ve çocukları ile ev, iş yerlerini güven altına almak, gece ve gündüz huzurlu, mutlu bir aile olmak bütün insanlarımızın doğal hakkıdır.Bendenizde bu konularda ilim ve bilgi sahibi olarak birikimimden sizleri aydınlatmaya, gereğini yapmaya önce Yüce Rabbimin huzurunda size söz veriyorum.

KORUMA

İlk önce aklımıza gelen [VİP] önemli kişileri korumak gibi bir hisse kapılırız. Ama insanın insanlar tarafından da dış mihraklara karşı, olası bir saldırıyı defetmek amacı ile de koruma yapıldığı malumunuzdur. Bunları yakın koruma, çevre koruma adı altında genel ve özel güvenlik adı altında yapan resmi ve özel kuruluşlarımız tarafından yapılmaktadır. Fakat bunun diğer önemli yanı da insanlarımızın kendilerine musallat olan CİN'lerden, Zalim ve düşmanlık ile kin kusanlardan, sara ve delilikten, vesvese, hülya, kara sevda, bağlılıkla birlikte muzır hayvanlardan korunmak ve kovmak için de insanlarımızın korumaya ihtiyaçları vardır. İlim sahibi bir kardeşiniz olarak sizlerin derdine çare olmak sıkıntılarından kurtarmak için Allah'ın yardımı ile insanımıza bir nebzede olsa yardım etmeyi kendime görev bildim.İnşallah sitemi okuyup ve bendenizi tanıdıktan sonra nasıl bir ilme sahip olduğumu neleri yapıp neleri yapmadığımı, insanlara şifa dağıtmanın güzelliğini izledikçe sağlıklarına döndüklerini gördükçe kendimi mutlu hissettiğimi sizlerle paylaşmak benimde mutluluk kaynağım olacağından emin olabilirsiniz .

TAKİP

Takip denilince ilk akla gelen İstihbarat çalışması ve insanların diğer insanlar tarafından iyi veya kötü şekilde araştırmalarının yapılarak fiil,eylem ve hareketlerinin izlenmesi, iş çevrelerinde de firmaların rakipleri tarafından açık vermeye zorlanarak yapılan bir metottur. Bizim ilgi alanımıza da mutlaka bu gibi konularla birlikte karşısındakine üstün gelme duygularına kapılarak insanların arasına nifak tohumları ekerek yapılan kin, buğuz, düşmanlık duygu ve düşüncesine sahip, arası açık eşler ile nefret duygusundan kendisini alamayan insanlarımıza yardımcı olurken bu belirttiğimiz konuları yapanları da nefretle şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum.İnsanın en hayırlısı insanlara yardım edendir düsturundan yola çıktığımı belirtmekte yarar vardır.İnsanlar birbirinden üstün değildir, ancak insanlar takvada üstündürler. Bendeniz YÜCE RABBİMDEN sadece ilim istedim.Şükürler olsun ki o ilmide aldığımı her gün kıldığım beş vakit namazdan sonrada ALLAH a dua ederek bana verdiği ilim sayesinde kullarına yardımcı olmam konusunda yardımcı ol diye RAHMAN ve RAHİM olan ALLAH a dua etmeye çalışıyorum. İnşallah Allah dualarımı kabul eder bendenizde alil ve acizlere yar ve yardımcı olurum.
 

E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com