01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı

ÖZGEÇMİŞ

Aslen Kastamonu İli Merkez Kuzyaka Beldesi CANBAZ Köyünde 1966 yılında dünyaya gözlerini açan Ali oğlu Medrese hocası ŞABANBEYOĞLU MOLLA Hasan Efendinin torunuyum.Rahmetli Dedem ve Atalarımdan gelen, Onlardan aldığım inanç, düşünce, vicdan, karakter, ilim, terbiye, görgü, ahlak ve bilgi birikimi ile biz Allah’ın Kullarına elimden geldiği müddetçe bilimsel olarak yardımcı olmayı kendime vazife bildim.

Son günlerde bazı yazılı ve görsel basında İslam’a, Ahlaka, edep ve terbiye kurallarına yakışmayan konularda yapılan yanlışları (hataları), görmem ve takip etmemden dolayı bendenizde vicdanen rahatsızlık duymaya başladım. Bunun üzerine hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye bu konuda insanlarımızı daha detaylı bilgi sahibi yapmak, faydalı olabilmek için Ankara da Medyumluk ofisi açma zorunluluğu bendenizde hasıl oldu. Ülkemizin Güney Doğusunda Körfez krizi esnasında bazı olumsuzluklar cereyan etmekte idi.

Bu olaydan da anlaşılacağı üzere bendeniz atalarının Medrese hocalığı yapan ŞABANBEYOĞLU MOLLA HASAN Efendiden aldığım EL, akıl, terbiye, ahlak, ilim, bilgi ve el yazması kitap,Peygamberimiz Hz. Muhammet Aleyhiselamın MÜHRÜ ŞERİFİNİN de içinde bulunduğu orijinal kitap ve kaynaklarla inşallah ALLAH’ında yardımı ile inançla insanlara yardım etmeyi kendime bir borç bildim. Bunun ışığında Siz değerli okuyucularımıza saygı ve şükranlarımı bildirir hepinizi ALLAH'a emanet ederim.

E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com