01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı

"Ben hocayım, medyumum" diyenlere sesleniyorum... Bilmediğiniz konularda vatandaşın MANEVİ duyguları ile kimse oynamasın. Hepiniz ekran karşısına çıkın, halk gerçeği görsün, öğrensin. Hodri meydan !
MANEVİ DANIŞMAN  NEDİR ?

Manevi Danışman, İnsanlar ile Ruhlar arasında aracılık yapan veya yaptığına inanılan, Halk arasında da altıncı hissi çok kuvvetli insan üstü güce sahip olan kimselere Manevi Danışman denir.

MANEVİ DANIŞMAN KİMDİR ?

Manevi Danışman yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere önce Allah a, Kitaplarına, Meleklerine, Peygamberlerine, Kadere, Hayır ve şerrin Yüce Rab binden geldiğine inanan, inançlı, imanı tam, insanlara Kalp gözü ile bakabilen ve kendi nefsi de BUHURLANMIŞ ilim sahibi gerçek Alim ve Müslüman’dır.

Günümüzde Medyum kimdir derseniz, Kendileri ruh hastası olup küçük yaşlardan bu yana tedaviye ihtiyacı olan, küçük yaşlardan bu yana CİN’lerle ilişkisinin olduğunu ve CİN’lerin musallatından kendilerini alıkoyamayan Onların mahiyeti altına girmiş, Cinlerden emir alan Ruh hastası olan kişiler mevcuttur. Çünkü bu Medyumum diye geçinen kişilere SÜFLİ cinler musallat olmuş, her istedikleri kötü işleri bunlara yaptırmaktadırlar.

Bu arkadaşlarımız biz Cinleri kullanarak GÖRÜNTÜ alıyoruz, Çanak, Tırnak, Su, Kahve falı, Tarot ve değişik iskambil kağıtlarına bakarak rüyalarında kimileride Sakallı dede gördüklerini iddia ederek bir kısmı da kulağına Jelatin kağıdı ve bardak koyarak dinleme yaptıklarını ve Cinler tarafından bilgi geldiğini iddia etmekle birlikte insanımızın manevi duyguları ile oynayarak falcılık yapmakta olup, Bismillahirrahmanirrahim’in bile ne anlama geldiğini bilmeyen, hatta ve hatta KUR an okumasını, yazmasını bile bilmeyen bir kısmı da bu sayede kendilerine büyük rantlar sağlamışlardır.Bu insanları görmemek körlük olur sanırım. İnternette, sokak başlarında, kahvehanelerde, park ve bahçelerimizde Medyum adı altında çalışan Allah’ın CENNETİNDEN kovduğu şeytanla işbirliği içinde olduğunu söyleyen ve İnternet sayfalarında kendi beyanlarında da sitelerine girdiğiniz takdirde bu insanların RUH hastası ve tedaviye ihtiyaçlarının olduğunu görürsünüz.
Gerçek Medyum` İçinde ALLAH korkusu olan, Onun emir ve yasaklarına uyan, KUR ANI KERİM i okumasını, yazmasını bilen, Arapça ve Osmanlıcayı okuyup yazan, İlim sahibi olup, sürekli kendisini yenileyen bu konuda iyi eğitim almış kültürlü, iyi Ahlak sahibi, elinde yaptığı ilimle ilgili geniş kaynakları olan ve bu kaynakları iyi ve güzele kullanan Ebeveynlerinden el almış sarih Müslüman kişiye gerçek Manevi Danışman [HOCA] denir.

Bir insanın Müslüman CİNLERİ olması için veya mahiyetlerinde kullanarak keşif yaptırmaları için önce kendi Nefislerini MALA yani ŞEYLERDEN BUHURLAMASI, belirli Ayetleri yazıp içerek, bu Ayeti kerimeleri tekrar yazıp kolunda mevcut olduğu halde kendi nefsini BUHURLAMAK için kendisine okuması, okuma esnasında da hayvan ve hayvansal ürünlerden olan gıdaları yememesi geceleri dahi olmak üzere RİYAZAT ve ibadet ile Müslüman olan CİN’lere sahip olabilir ve bunları istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Bunun haricinde olan cinler Müslüman olduklarını iddia etseler de görevleri neticesinde yalan konuşarak, yanlış görüntüler vererek cin sahibi olduğunu iddia eden kişiyi yanıltır, sadece görevleri gereği kötü şeylerden sahiplerini haberdar ederler.

Hz. Süleyman ın bir Peygamber olduğunu her Müslüman bilir. Bütün İNSÜ CİNLER in emrinde olmasına rağmen yer altı kaynaklarını HÜTHÜT isimli kuş vasıtası ile bulunmuştur. Ayrıca BELKIS’ın yerini tespit edip bulan ve Süleyman Aleyhiselam’a bildiren yine HÜTHÜT kuşudur. Bu kuş vasıtası ile BELKIS ve kabilesine bir mektup gönderilmiş, Müslüman olmaları istenmiştir. Bu arada Belkıs Müslüman olmadan önce tahtının getirilmesi gerekiyordu ve bunu kim yapacak diye sordu. CİN taifesinden AMRAT adında bir ifrit “Ben O Tahtı Sana öğleye kadar getiririm, kuvvetim buna yeter” dedi. Süleyman Aleyhiselam daha çabuk getirilmesini isterim dedi. Bu arada Semavi Kitaplardan İLMİ olan {İLİM SAHİBİ} BİRİSİ İsmi AZAM ı bilir, oda ASAF BİN BUREHYA dır, anasının adı da BATUNA dır, kendiside İsrail oğullarındandır. Asaf ben, Sen gözünü açıp kapayana veya Sen bir taraftan diğer arafa dönünceye kadar getiririm dedi.Süleyman Aleyhiselam Sen bunu yapabilirsen diğerlerinden üstün oldun, bunu yapamazsan CİN taifesi arasında beni zor duruma düşürürsün halbuki BEN insanlara ve cinlere hükmederim, onların efendisiyim, buyurdu.
Bunun üzerine ASAF kalkıp Abdest aldı. İsmi Azam ile Allah u Taalaya Dua edip secde etti. Allah Duasını kabul etti ve BELKIS’ın tahtı yere batıp Süleyman Aleyhiselam’ın Tahtının yanından çıktı.

Allah u Taala geçmiş ve şimdiki ÜMMET leri hakkında kudret ve kuvvetleri, kendine itaat edenler için ihsan ettiği nimetlerini, kötülük ve günah işleyenlerin kendilerine itaat edenlerin emrine verilmesini, Veli ve Sevgili Kullarını Malik ve diğerlerini onlara esir etmesini HAİR Suresi 2.nci Ayette {Ey akıl sahipleri ibret alınız} buyurmaktadır. Allah u Taala Kafirle olan cihadın çarpışmanın sonucu vardır, ama NEFS ve ŞEYTANLA cihat etmenin sonu yoktur. Hicr Suresi son Ayetinde {Yakin elde edinceye kadar ibadet et}, Yine Kur anı Kerim in Şuara suresi 95.inci Ayetinde [Cinlerden ve İnsanlardan İblis e uyanların yüzleri üzere cehenneme bırakılacaklarını] bildirmektedir.

Hz. Muhammet Aleyhi Selam Efendimiz alnındaki teri silip üç kere {Allah ın laneti olsun] dediği Allah ın düşmanı İBLİS yedi yumurta yumurtluyor, birinin adı MEDHEŞ tir, Alimleri bozuk arzulara yönlendirmek gibi görevi vardır. İkincisi [HADİS] tir, Kullara Allah ı unutturmak ve ibadeti engellemek gibi görevi vardır. Üçüncüsü [ZELNİYUR] sokaklarda görevi vardır. Dördüncüsü [BETER] dir, görevi insanları kötülüğe ve bedduaya sevk eder. Beşincisi [MENŞUT] tur, insanlara yalancılığı, gammazlığı emreder. Altıncısı [VASİM] dir, Erkek ve Kadınların Şehveti ile uğraşıp, insanları Fuhuşa sürükler. Yedincisi [EUS] dur. İnsanların hırsızlık yapma işleri ile görevlidirler, önce hırsızlık yaptırır sonrada Tevbe edersiniz diye insanları kandırırlar.

Kur anı Kerimde Kehf Suresi ellinci Ayetinde {Ey insanoğlu Siz O İblisi ve Zürriyetini Beni bırakıp sever misiniz, halbuki Onlar size düşmandır} buyurmaktadır. Şeytan, Allah ü Taaladan her iyilik ve Cennetten uzaktır, Cehenneme ve ateşe yakındır. Allah ü Taala {Ey Kulum, Şeytan benden uzak, Sen ise bana yakınsın } buyurmaktadır.
Yüce Rabbim [ Kur anı Kerim okuyacağın zaman racim olan şeytandan Allah ü Taalaya sığın] Ayeti kerimesini de biz kullarını bu tür işlerden korumak ve kurtarmak için indirmiştir.

Şeytan ile savaşırken Onun aldatmamasına ve tuzağına düşmemek için {KELİME-İ TEVHİD} ile Allah ü Taalayı anmak gerekmektedir.
Saygı değer Müslüman kardeşlerim yukarıda da belirttiğimiz Ayeti Kerimelerden de anlaşılacağı üzere konuyu daha fazla açıp sizleri azda olsa bilgilendirmek istedim. İnşallah Muaffak olmuşumdur sanırım, eğer eksiğim varsa bendenizin eksiklerini iletirseniz sizlere minnettar olurum. Cinden ve Şeytanın musallatından kurtulmanız için { BESMELE İ ŞERİFEYİ} okuyarak ve de çok söyleyerek şeytanla savaşılmış onun Hile ve aldatmalarına karşı BESMELEDEN yardım alınmış olur. EUZÜ BESMELE OKU bu durumda şeytan küçülür, zerre gibi hor ve hakir olur, buyurmaktadır.

İnternet sayfasında takip ettiğim bir çok RUH hastası olup tedaviye ihtiyacının olduğunu tahmin ettiğim medyum arkadaşlarımızın bir çoğunun Falcılık, Çanak, Su, Sarhoş ve ayyaş vb. işlerle uğraşarak bazı insanlarımızı tedavi yaptıklarını, Ankara’dan benim memleketim olan Kastamonu’daki evimdeki, yatağım, yorganım veya evimin müştemilatındaki muskayı bulduklarını iddia etmektedirler. Bende acizane kendilerine sesleniyorum. Halep orda ise BEN buradayım. Hepiniz bir Televizyon karşısına çıkın, acizane evdeki muskayı bulduğunuzu söyleyerek herkesi kandıra bilirsiniz ama bende üzerime bir MUSKA yazıp içeriye gireceğim, ilmine güvenen CİN li olduğunu söyleyen kişi Bendenizin üzerine de yazdığım muskayı da bulur diyorum. Eğer bulurlarsa ilim sahibi oldukları ortaya çıkar, bulamazlar ise şarlatan, üç kağıtçı olduklarını Allah’ın huzurunda ve toplumun huzuruna çıkmalarını kalp gözü ile istiyorum.

Yüce Rabbim KUR AN İnsanlar üzerine Şifadır buyurmaktadır. Gerçek ilim sahibi Alim kişiler Kur an dan başka bir gücü şifa diye insanları kandırarak kullanmazlar. 


Aile içerisinde iki veya daha fazla insanın aralarını bulmak, aralarındaki kin, nefret ve ayrılığı ortadan kaldırmak için bazı girişimlerde bulunmak gerekir ki bu da adalet gereğidir. Bizim insanlarımız Kur-an'a, Allah'ın Peygamberlerine, Meleklerine, kadere hayır ve şerrin Ondan geldiğine inanır şahadet ederiz Çünkü Ondan başka ilah yoktur.

İnanan ve inançlı kişiler olarak sevgiden yoksun doğup büyümüş içerisinde Allah korkusu kalmamış, toplumla ve kendi nefsi ile barışık olmayan insanlarımız ruhsal yönden bunalıma girerler çünkü kendilerinin dışlandığını düşünerek sürekli hata yaparlar bunda toplum olarak bizlerinde üzerimize düşen ödevlerimizi tam anlamı ile yerine getirmemize bağlamak daha doğru olur kanısındayım. Maneviyatı zayıf iyi ahlak alamamış sebepsiz yere bunalıma giren toplumlarda şiddetli çöküş görülmektedir. Bu gibi hallerde toplumlar önce aileden başlayarak aile içerisindeki çöküntünün önüne geçmeli, iyi eğitim almış maneviyatı düzgün içerisinde Allah korkusu olan Alim {bilgin}kişiler yetiştirilerek toplumumuzun çaresizliğine çare olmanın yollarını araştırmak gerekmektedir.

Bendenizin de bu konuda bir ilim adamı olarak fertlerden başlayarak nasıl bir hizmet sunma konusunda insanımıza yardımcı olma duygusu ile manen ve madden yardımlarımızı elimizden geldiği sürece Yüce Allah'ın yardımı ve alnımızın akı ile yapmaya çalışacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. İnsanları kandırarak, yalan yere yeminler ederek bir yere varılamayacağını herkesin anlaması gerekmektedir. Milletimize sıkıntı çektirenlerin bugünde karşısında olacağımız gibi yarında MAHŞER de yakalarına yapışacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Eğer bir kul olarak bendeniz de bu gibi işleri yaparsam benimde karşıma durun ve de yakama yapışın hakkınızı isteyiniz.

Öyleyse Allah’ın Resulü Yüce Peygamberimiz "Mümin, korku ile ümit arasında olacaktır" buyurmaktadır. Mümin Cenab-ı Hakkın rahmetinden dolayı ümit mevkiinde, kendi noksanından dolayı da korku mevkiinde olacak, acaba cennete bir kişi girse ben miyim?, cehenneme bir kişi atacak iseler ben miyim? diye kendisini sorgulayacaktır. Allah-ü Teala Muhammet suresi otuz altıncı ayetinde "Dünya hayatı oyun, eğlence ve boş aldanmadır" buyurdu. Allah’ın Resulü ise "Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Allah-ü Teala’ya yaklaşanlar, Allah-ü Teala’nın farz kıldığı şeylerden daha üstün hiçbir şeyle yaklaşamazlar" buyurdu. Gaflet ve hataları kendini kaplamış, günah ve kusurları ibadetlerinden kendini alıkoymuş. Allah a istiğfar etmemiş, Tevbe suresi 119’ncu Ayeti kerimesinde "Ey iman enler, Allah ü Teala’nın razı olmadığı işlerden sakının ve sadıklar ile beraber olun" buyuruyor. Nitekim Bakara suresi 94 üncü Ayet-i kerimesinde "Eğer sadık iseniz, ölümü temenni edin" buyurmaktadır.

Değerli kardeşlerim yukarıda belirtilen Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere ilimle, terbiye ile, bilgi ile ve de gerçek bilgi sahibi iyi niyetli ilim adamlarımızın da bilgilerinden yararlanmakta fayda vardır. Onları dinleyerek, eserlerini okuyarak gerektiğinde ziyaretlerinde bulunmak suretiyle fikir ve düşüncelerinden faydalanmak, eksik ve bilmediğimiz konularda kendilerinden bilgi almak suretiyle hem bilgi sahibi olur, hem de sıkıntılarımızdan kurtulmuş oluruz.

Yüce Rabbim Türk İslam aleminin yar ve yardımcısı olsun.
Saygılarımla.

 
Peygamber Efendimizin tarifi ve Mühr-ü Şerifi
Hızır Aleyhisselam'ın tarifi ve Mühr-ü şerifi
Sebasibi Kübra
(Bütün ruh alemlerini çağırmak için)
Toplam 28 sayfadan ibarettir

 

E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com